http://arch.voltahorse.pl/

:: ZR-B Żyrardów, 31.08.2008
Artykuł dodany przez: admin (2008-08-23 15:54:29)

PROPOZYCJE
Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody
XVI eliminacja Ligii Mazowsza
KJ Sobiescy Żyrardów
31 sierpnia 2008


1. Organizator: KJ Sobiescy; Stajnia „Sobiescy” - Żyrardów

2. Termin: Niedziela 31.08.2008.

3. Termin zgłoszeń: do 28.08. 2008 (czwartek)
e-mail: biuro@stajniasobiescy.com.pl
tel. 0-22 630 29 51
Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem danych o koniu i
roku urodzenia MJ, J, JM.

4. Miejsce zawodów: 96-300 Żyrardów, ul. Opolska 2a
Plac piaszczysty, rozprężalnia piaszczysta.

5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach
„towarzyskich” amatorzy bez rejestracji.

6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny - Katarzyna Widalska
Sędzia Kwalifikator - Marcin Pacyński
Sędziowie - Anetta Orlicka
- Magda Wojda
- Natalia Doraczyńska
Gospodarz Toru - Marcin Pacyński
Komisarz - rotacja sędziów
Lekarz Wet. - Michał Kaczorowski
Obsługa medyczna (ambulans z ekipą ratowniczą i lekarzem) - PT Trans

7. Obsługa zawodów, spikerka - Leszek Doraczyński
Pomiar czasu fotokomórką – Liga Mazowsza

8. Program zawodów – rozpoczęcie godz. 9.30

Konkurs nr 1, „Towarzyski - Debiuty” dokładności, wys. 60 cm,
Konkurs nr 2, Kuce, dokładności z rozgrywką, wys. 60/70 cm (wg reg. KiMK)
Konkurs nr 3, klasa LL, „Towarzyski”, dokładności, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm.
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje czas bliższy normie
czasu, przy czym nie nalicza się punktów karnych za przekroczenie normy.
Konkurs nr 4, klasa L, „Licencyjny”, z oceną stylu jeźdźca, wys. 100 cm (wg Reg. PZJ)
Konkurs nr 5, klasa L, , dwufazowy (I faza dokładności, druga faza zwykła), wys. 100 cm,
(art. 274.5.2)
Konkurs nr 6, klasa P, dwufazowy (I faza dokładności, druga faza szybkości), wys. 110 cm,
(art. 274.5.4)
Konkurs nr 7, klasa N, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, wys. 120 cm (art.269.5)
Konkurs nr 8, klasa C, zwykły z rozgrywką zwykłą, wys. 130 cm (art. 238.2.2).

Konkursy nr 2, 3, 5, 6, 7, 8 zaliczane do punktacji Ligii Mazowsza
Informacja o orientacyjnych godzinach rozpoczęcia konkursów w przeddzień zawodów (sobota) od godz. 19.00 – tel. 0 505 843 018.

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie
obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Amatorów (osoby nie
zarejestrowane - w konkursie „towarzyskim”) obowiązują aktualne badania lekarskie,
a ich konie min. karta identyfikacyjna konia i „wyjazdówka”.

10. Wymagane są aktualne badania weterynaryjne oraz ważne szczepienia przeciw grypie.

11. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych.

12. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

13. Opłaty:
- Wpisowe: 70 PLN.
- Startowe w konkursach: P, N, C - 30 PLN
100% przeznaczone na pulę nagród finansowych w danych konkursach.
Boksy – 35 PLN
- Zmiany na listach startowych możliwe są nie później niż na godzinę przed
rozpoczęciem danego konkursu. Po tym terminie oraz przy zgłoszeniach w trakcie
zawodów - obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN.

14. Duży Koń może startować w konkursach do 100 cm trzykrotnie w ciągu dnia, przy
czym w jednym konkursie tylko dwa razy. W konkursach: zwykłym, dokładności z
rozgrywką lub z trafieniem w normę czasu drugi przejazd traktowany jest jako przejazd
szkoleniowy, poza klasyfikacją końcową.

16. Nagrody: flots, nagrody rzeczowe oraz finansowe w konkursach klasy P,N,C.
Ogólna pula nagród minimum 3000 PLN.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.

19. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.adres tego artykułu: http://arch.voltahorse.pl//articles.php?id=5483