http://arch.voltahorse.pl/

:: ZR-B, ZT-B Poznań 5.07.2008
Artykuł dodany przez: Kobra (2008-06-30 22:19:07)

REGIONALNE ORAZ TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
CWJ HIPODROM WOLA - POZNAŃ
5 lipca 2008 roku


1. Organizator: CWJ HIPODROM WOLA POZNAŃ
ul. Lutycka 34, 60 – 415 Poznań
2. Termin zawodów: sobota, 05.07.2008 rok
3. Miejsce: CWJ Hipodrom Wola
4. Zgłoszenia tel. 061 848 30 97; fax 061 848 35 11; e-mail hipodrom@po.onet.pl
5. Rozpoczęcie zawodów: godz 10.00
6. Ostateczny termin zgłoszeń: 02.07.2008 – Prosimy o dokładne zgłoszenie koni i zawodników (nr konkursów) wyłącznie na drukach PZJ.
7. Komisja Sędziowska:
- Tomasz Mossakowski - Sędzia Główny
- Krzysztof Kierzek – Gospodarz Toru
- Witold Bogacz
- Mirosław Szłapka
SPRAWY ORGANIZACYJNE :
1. Sprawdzanie dokumentów – na godzinę przed rozpoczęciem konkursów
2. Aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ.
Zawody rozegrane wg. Przepisów i Regulaminów PZJ.
3. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
4. Dokumentacja zawodników i koni wg przepisów PZJ
5. Zmiany na listach startowych lub zgłoszenia w dniu zawodów dodatkowa opłata 30,00 zł
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
7. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu.
8.Opłaty: OPŁATA ORGANIZACYJNA – 30 zł od konia
Wpisowe od konkursu:
- konkurs klasy P, N– 30,00 zł
- konkurs klasy C – 40,00 zł
Opłatę organizacyjną oraz opłatę za boksy należy wpłacać na konto:
CWJ Hipodrom Wola BZ WBK XIX oddz. Poznań,
Nr rachunku 10 1090 1362 0000 0001 0083 0920
Opłaty za start należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem.
Boksy w cenie 50.00 za 1 dzień.
9. Program zawodów:
Konkurs nr 1 LL dokładności art.238.1.1. - towarzyski
Konkurs nr 2 L dokładności art.238.1.1. - towarzyski
Konkurs nr 3 L dwufazowy art.274.5.3.
Konkurs nr 4 P dwufazowy art.274.5.3.
Konkurs nr 5 N dwufazowy art.274.5.3.
Konkurs nr 6 C zwykły art.238.2.1.
10. Nagrody – organizator przewiduje:
- flot’s dla 25% startujących w konkursie
- puchary za 3 pierwsze miejsca w konkursach L, P, N, C
- Konkurs klasy L nagrody rzeczowe
- Konkurs klasy P I m-ce -200zł ,II m-ce -150 zł, III m-ce 100zł
- Konkurs klasy N I m-ce -300zł ,II m-ce -200 zł ,III m-ce -100 zł
- Konkurs klasy C I m-ce -500zł ,II m-ce -350 zł ,III m-ce -200 zł
Przy wypłacie nagród pieniężnych ma zastosowanie Art.2 par.3 Regulaminu Krajowych Zawodów w skokach przez przeszkody 2008 rok.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach , w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom w drodze powrotnej z zawodów.
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości.
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ dnia 30.06.2008 przez Tadeusza Szymoniaka


adres tego artykułu: http://arch.voltahorse.pl//articles.php?id=5254