http://arch.voltahorse.pl/

:: ZR-B KJ UKS Iskierka 2.05.2008
Artykuł dodany przez: Kobra (2008-04-25 20:06:39)

PROPOZYCJE
Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody

III eliminacja Ligii Mazowsza

KJ UKS Iskierka Jeziórko
02 maja 2008


1.Organizator: KJ UKS ISKIERKA Jeziorko k/Zalesia Górnego
2. Termin: Piątek 02.05.2008.
3. Termin zgłoszeń: do 30.04. 2008 (środa), do godz. 15.00
e-mail: info@stajniaiskierka.com.pl
tel. (22) 727 68 73; 510 21 41 81
Zgłoszenia na drukach PZJ z podaniem danych o koniu i
roku urodzenia MJ, J, JM.
4. Miejsce zawodów: Jeziórko k/Zalesia Górnego.
Plac piaszczysty 80 x 40 m, rozprężalnia piaszczysta 80 x 20 m.
5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursie
„towarzyskim” amatorzy bez rejestracji.
6. Komisja Sędziowska: Sędzia Główny - Ewa Porębska-Gomółka
Sędziowie - Magda Wojda
- Natalia Doraczyńska
Gospodarz Toru - Michał Kratke
Komisarz - rotacja sędziów
Lekarz Wet. – Wiesław Chwetczuk
Obsługa medyczna (ambulans z ekipą ratowniczą i lekarzem)
7. Obsługa zawodów - Leszek Doraczyński

8.Program zawodów (godziny rozpoczęcia, w zależności od ilości zgłoszeń)
od godz. 10.00
Konkurs nr 1, „Towarzyski” dokładności, wys. 60 cm,
Konkurs nr 2, Kuce, dokładności z rozgrywką, wys. 60/70 cm (wg reg. KiMK)
Konkurs nr 3, klasa LL, „Towarzyski”, dokładności, z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm.
Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje czas bliższy normie
czasu, przy czym nie nalicza się punktów karnych za przekroczenie normy.
Konkurs nr 4, klasa L, , dwufazowy (I faza dokładności, druga faza zwykła), wys. 100 cm,
(art. 274.5.2)
Konkurs nr 5, klasa P, dwufazowy (I faza dokładności, druga faza szybkości), wys. 110 cm,
(art. 274.5.4)
Konkurs nr 6, klasa N, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, wys. 120 cm (art.269.5)
Konkurs nr 7, klasa C, zwykły z rozgrywką zwykłą, wys. 130 cm (art. 238.2.2).

Konkursy nr od 2 do 7 zaliczane do punktacji Ligii Mazowsza

9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie
obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Amatorów (osoby nie
zarejestrowane - w konkursie „towarzyskim”) obowiązują aktualne badania lekarskie,
a ich konie min. karta identyfikacyjna konia i „wyjazdówka”.
10. Wymagane są aktualne badania weterynaryjne oraz ważne szczepienia przeciw grypie.
11.W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych.
12.Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
13.Opłaty:
Wpisowe: 70 PLN.
25% wpisowego przeznaczone na pulę nagród.
Startowe w konkursach: P, N, C - 30 PLN
100% przeznaczone na pulę nagród finansowych w danych konkursach.
Boksy – 70 PLN
- Zmiany na listach startowych możliwe są nie później niż na godzinę przed
rozpoczęciem danego konkursu. Po tym terminie oraz przy zgłoszeniach w trakcie
zawodów - obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN.
14. Duży Koń może startować w konkursach do 100 cm trzykrotnie w ciągu dnia, przy
czym w jednym konkursie tylko dwa razy. W konkursach: zwykłym, dokładności z
rozgrywką lub z trafieniem w normę czasu drugi przejazd traktowany jest jako przejazd
szkoleniowy, poza klasyfikacją końcową.
16. Nagrody: flots, nagrody rzeczowe oraz finansowe w konkursach klasy P,N,C (miejsca
zgodnie z Reg. PZJ). Ogólna pula nagród – min. 3000 PLN – której sponsorem jest p.
Andrzej Wolański.
Sponsorzy nagród rzeczowych, min.:
Radio Złote Przeboje
Roxy FM
Adam Rudkowski – wieczór dla dwóch osób w ekskluzywnej restauracji w Warszawie
lub w Zakopanem dla zwycięzcy konkursu klasy L,
Klaudyna Wasiak, sklepu „Horseteam” w Warszawie.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
20. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.


adres tego artykułu: http://arch.voltahorse.pl//articles.php?id=4957