http://arch.voltahorse.pl/

:: ZR-B Wrocław - Memoriał Deja, 15.10.2006
Artykuł dodany przez: admin (2006-10-06 08:37:04)

Propozycje Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej
oraz Regionalnych Zawodów Jeździeckich
w Skokach Przez Przeszkody
o Memoriał Deja.1. Organizator: Klub Jeździecki ARAT Oborniki Śląskie,
SJ KU AZS UWr. Wrocław.

2. Miejsce rozgrywania zawodów: Hipodrom Ośrodka Jazdy Konnej w Golędzinowie.

3. Termin zawodów: 15 października 2006r.(niedziela).

4. Zgłoszenia: na adres: KJ ARAT ul. Kruczkowskiego 3 55-120 Oborniki Śl.
lub e-mail: kjarat@poczta.onet.pl
tel. 0 604 23 11 77
5. Termin zgłoszeń: 21.10.2006r. – Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

6. Uczestnictwo: Kluby i sekcje zarejestrowane w DZJ i zaproszeni goście.
7. Osoby funkcyjne:
· Sędzia główny: Ewa Formicka,
· Sędzia stylu: Piotr Krysmann,
· Gospodarz Toru: Marcin Klupś,
· Sędziowie: Włodzimierz Molenda,
Izabela Bek-Kaczkowska,
Justyna Śniecińska.

8. PROGRAM ZAWODÓW:

NIEDZIELA 15.10.2006r.
Godz. 10.00 Konkurs nr 1 kl. LL dokładności bez rozgrywki art. 238 p.1.1
Ok. godz. 11.00 Konkurs nr 2 kl. LL - Dwufazowy art. 274 pkt 5.3– Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w kat. „AMATOR”
I Faza: wys. przeszkód do 80 cm,
II Faza: wys. przeszkód do 90 cm.
Ok. godz. 12.00 Konkurs nr 4 kl. L z oceną stylu jeźdźca art. P-3
Ok. godz. 13.00 Konkurs nr 5 – kl. P - Dwufazowy art. 274 pkt 5.3– Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w kat. „PROFI”
I Faza: wys. przeszkód do 110 cm,
II Faza: wys. przeszkód do 115 cm.
Ok. godz. 14.00 Konkurs nr 6 – kl. P - Dwufazowy art. 274 pkt 5.3 o „Memoriał Deja”
Ok. godz. 15.00 Konkurs nr 7 - kl. N o wzrastającym stopniu trudności art. 269

9. Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po zakończeniu konkursów.

10. Warunki techniczne: rozprężania: podłoże piaszczyste
Hipodrom: podłoże piaszczysto-trawiaste

11. Opłata organizacyjna: 30 zł od startu. Zamknięcie listy startowej na 1 godz. przed planowanym rozpoczęciem konkursu. Opłatę należy uiścić przed zamknięciem listy.
Starty w konkursach w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej bez opłat.
KAŻDA ZMIANA NA LIŚCIE STARTOWEJ PO JEJ ZAMKNIĘCIU PODLEGA OPŁACIE 20 ZŁ.

12. UWAGI:
- zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z zaakceptowaniem
propozycji zawodów,
- w konkursie nr 2 i 5 prawo startu mają studenci reprezentujący uczelnie za okazaniem aktualnej legitymacji AZS oraz aktualnych badań sportowo-lekarskich,
- organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów
i transportu,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zawodów
oraz ograniczenia ilości startujących koni – decyduje kolejność zgłoszeń,
- informacje dodatkowe pod numerem telefonu: 0 604 23 11 77,
- organizator nie zapewnia boksów ani koniowiązów na miejscu zawodów,
- listy startowe do wglądu na stronie www.kjarat.republika.pl od godziny 20.00 w sobotę.

13. Jeźdźców i konie obowiązuje dokumentacja PZJ (nie dotyczy Ligi Międzyuczelnianej).

14. Organizator przewiduje nagrody honorowe oraz flot’s dla zwycięzców.

15. Propozycje zatwierdzone przez DZJ we Wrocławiu w dniu 04.10 2006r.adres tego artykułu: http://arch.voltahorse.pl//articles.php?id=2806