http://arch.voltahorse.pl/

:: ZR o Puchar Prezydenta Ostrowa - Michałkowo 3.05.2006
Artykuł dodany przez: Kobra (2006-04-20 09:18:50)

ZAWODY O PUCHAR PREZYDENTA
MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
-ZAWODY REGIONALNE-


TERMIN:
03.05.2006r. godz. 10 00

ORGANIZATORZY:
· Komitet Organizacyjny XIV Festynu Rodzinnego w Michałkowie;
· Ostrowski Klub Jeździecki „OXER” we Wtórku;
· Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.

MIEJSCE:
Lotnisko Aeroklubu w Michałkowie; położone przy trasie Ostrów Wielkopolski- Poznań (ok. 5 km od Ostrowa Wielkopolskiego).

ODPRAWA TECHNICZNA:
03.05.2006r. godz. 9 30

KONKURSY:
· godz. 10.00 konkurs nr.1 „SUPER AMATOR”
- seria A: dla duzych koni - dokładnosci bez rozgrywki art.238.1.1. tab.A
- seria B: dla kuców - dokładności z rozgrywką art.238.1.2 tab. A
· konkurs nr 2 klasy LL
- seria A: dla duzych koni - dokładnosci bez rozgrywki art.238.1.1. tab.A
- seria B: dla kuców - dokładności z rozgrywką art.238.1.2 tab. A
· ok. godz. 14.00 konkurs nr 3klasy L – dokładności z rozgrywką – o Puchar Przewodniczacego Konferencji św. Wincentego a ‘Paulo art.238.1.2 tab.A
· konkurs nr 5 klasy P- dwufazowy o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pana Jerzego Świątka 274.5.2.tab.A
· konkurs nr 6 klasy N- dokładności z rozgrywką o Puchar Jego Ekscelencji Biskupa Stanisława Napierały art. 238.1.2 tab.A


OPŁATA STARTOWA: konkursy 1-6= 30 PLN;
Organizatorzy przewidują puchary i floot’s, oraz nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.


OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ
Do 02.05.2006r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
· Świadectwo szczepienia;
· Aktualne badania lekarskie;
· Zgoda rodziców u osób niepełnoletnich;
· Zawodnicy Klubów wg przepisów PZJ.

ORGANIZATOR INFORMUJE:
· Zgłoszenia dostarczone i zmiany w zapisach do konkursów po terminie mogą zostać nieprzyjęte (obowiązuje dwukrotna opłata startowa);
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w transporcie, w trakcie trwania zawodów, a także za ewentualne wypadki
i kradzieże oraz zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie;
· Ewentualne protesty należy zgłaszać na piśmie z wpłatą 200 PLN wadium;
· Organizator ma prawo pobierania kar pieniężnych za braki w dokumentacji;
· Parkur i rozprężalnia- trawiasta nawierzchnia.

TELEFONY KONTAKTOWE:
· 0-62 734 76 84, kom: 0-604 253 857, Tel. Domowy Maciej Parzydło- 062-738-30-31
e- mail: okjoxer@wp.pl
adres tego artykułu: http://arch.voltahorse.pl//articles.php?id=1934