Volta - koń, konie, jeździectwo, jazda konna
koń, konie, jeździec, jeździectwo, jazda konna

koń, konie, jazda konna, jeździectwo, portal jeździecki, jazdy konne

szukaj:
Baileys - pasze dla koni
konie
konie
Menu głównekonie
konie
konie
Działy
konie
konie
Końskie motto: konie
konie
konie
Najczęściej czytane
konie
konie
Baileys - alimentos para cavalos
konie
konie
agrogora.swf
konie
konie
arch.voltahorse.pl
konie
konie
sas
konie
konie
asda
konie
konie
koń, konie

Artykuły > Propozycje zawodów jeździeckich > Mistrzostwa Śląska - Zbrosławice 12-14.12.2008
konny, końskie

PROPOZYCJE
HALOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA
w kategorii Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych, Kucy Gr. I i II, Amatorów
oraz PROPOZYCJE
HALOWYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW KONNYCH W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY1.Organizator: LZJ Drama Zbrosławice
Ośrodek Jeździecki Sp. z o.o.
Śląski Związek Jeździecki
2.Termin zawodów: 12-13-14.12.2008 r.
3.Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
4.Uczestnicy: Kluby i Sekcje Śląskiego oraz zaproszeni goście
5.Termin zgłoszeń ilości koni: 05.12.2008 r.
Termin zgłoszeń ostatecznych: do konkursów 10.12.2008 r. godz. 14.00
6.Sposób zgłoszeń: zgłoszenia pisemne na aktualnych drukach zgłoszeń na adres:
LZJ Drama Zbrosławice Ul. Wolności 28 42-674 Zbrosławice
Tel./fax. (0-32) 2337000, 2337103 (w godz. 800-1500)
e – mail : osrodek.jezdziecki@wp.pl
Dodatkowe informacje na temat zawodów: Marcin Jońca 0 607 797 268 Andrzej Jońca 0 601415902 lub Barbara Jachowicz tel. 0-32 2337000 ewentualnie 0-606 788 368

WARUNKI TECHNICZNE
1.Plac konkursowy – Hala podłoże piasek + trociny 30m x 70 m
2.Rozprężalnia – Hala podłoże piasek + trociny 20m x 40 m
3.Warunki ogólne
Dokumenty koni i zawodników zgodnie · z przepisami PZJ Wydanie 3.1,2008 rok.
Regulaminem weterynaryjnym
Regulaminem Krajowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody obowiązującym od 1.02.2008

4. Osoby oficjalne:
Sędzia Główny: Andrzej Jońca
Sędzia WZJ : Bogdan Chrzanowski
Sędziowie: Iwona Wróblewska, Aleksandra Zielańska
Sedzia stylu - Bogdan Chrzanowski

Lekarz Weterynarii – Wiesław Topór tel. 0606263658
Gospodarz toru – Piotr Stopa
Dyrektor Biura – Barbara Jachowicz
Dyrektor Zawodów - Marcin Jońca
Powiatowy lekarz wet. - Adam Drewniok tel. 0694446909

Program zawodów

Dzień pierwszy Piątek 12.12.2008 r.
godz. 900 Zawody Regionalne
Konkurs Nr 1 Kl. „LL” – dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1
Konkurs Nr 2 Kl. „L” – dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1 -
Konkurs Nr 3 Kl. „P” – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs Nr 4 Kl. „N” – dwufazowy art. 274.5.5
Konkurs Nr 5 Kl. „N-1” - zwykły art. 238.2.1 (przy 5 zgłoszonych koniach)
godz.1430 Halowe Mistrzostwa Śląska
Konkurs nr 01 – 60 cm. dokładności – I półfinał Mistrzostw Śląska Amatorów
Konkurs Nr 6 50 cm. - Grupa I – Kuce I-półfinał
Konkurs Nr 7 80 cm. - Grupa II - Kuce I-półfinał
Konkurs Nr 8 Kl. „L” –z oceną stylu jeźdźca, I-półfinał Juniorów młodszych
Konkurs Nr 9 Kl. „P” – zwykły - Art. 238.2.1, I-półfinał Juniorów
Konkurs Nr 10 Kl. „N” - szybkości, I-półfinał Seniorów
Dzień drugi Sobota 13.12.2008 r.
Godz. 900 Zawody Regionalne
Konkurs Nr 11 Kl. „LL” – dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1
Konkurs Nr 12 Kl. „L” – dokładności bez rozgrywki art. 238 1.1
Konkurs Nr 13 Kl. „L” - licencyjny art. 4 Reg. PZJ
Konkurs Nr 14 Kl. „P” – dokładności z natychmiastową rozgrywką art. 245.3
Konkurs Nr 15 Kl. „N” – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs Nr 16 Kl. „N-1” -o wzrastającym stopniu trud. z jockerem 269.5 (przy 5 zgłoszonych koniach)
godz.1400 Halowe Mistrzostwa Śląska
Konkurs nr 02 – 60 cm. dokładności – II półfinał Mistrzostw Śląska Amatorów
Konkurs Nr 17 50 cm. - Grupa I – Kuce II-półfinał
Konkurs Nr 18 80 cm. - Grupa II – Kuce II-półfinał
Konkurs Nr 19 Kl. „L” – z oceną stylu jeźdźca, II-półfinał juniorów młodszych
Konkurs Nr 20 Kl. „P-1” - zwykły Art. 238.2.1 , II-półfinał Juniorów
Konkurs Nr 21 Kl. „N-1”- zwykły, II-półfinał Seniorów Art. 238.2.1
Dzień trzeci Niedziela 14.12.2008 r.
Godz. 800 Zawody Regionalne
Konkurs Nr 22 Kl. „LL” – dokładności bez rozgrywki art. 238 p.1
Konkurs Nr 23 Kl. „L” – dokładności bez rozgrywki art. 238. p.1
Konkurs Nr 24 Kl. „P” – zwykły art. 238.2.1
Konkurs Nr 25 Kl. „N” – o wzrastającym stopniu trud. z jockerem art. 269.5
W niedzielę każdy koń ma prawo do jednego startu
godz.1230 Finał Halowych Mistrzostw Śląska
Prezentacja ekip biorących udział w Finale Halowych Mistrzostw Śląska – Uroczyste Otwarcie Zawodów.
godz.1300 – Konkurs nr 03 – Finał Mistrzostw Śląska Amatorów
60 cm. I nawrót dokładności II nawrót 60 cm. zwykły
Konkurs Nr 26 Finał Halowych Mistrzostw Śląska Grupa I – Kuce
I Nawrót – 50 cm II Nawrót – 55 cm. Rozgrywka 60 cm.
Konkurs Nr 27 Finał Halowych Mistrzostw Śląska.- Grupa II - Kuce
I Nawrót – 90 cm II Nawrót – 95 cm. Rozgrywka 100 cm.
Konkurs Nr 28 Finał Halowych Mistrzostw Śląska Juniorów młodszych - dwunawrotowy
I nawrót kl. „L” - z oceną stylu jeźdźca, II nawrót kl. „L-1” dokładności art. 238.1.1
Juniorzy młodsi mają prawo startu tylko na jednym koniu.
Konkurs Nr 29 Finał Halowych Mistrzostw Śląska Juniorów art. 273.3.3
I nawrót kl. „N” – dokładności, II nawrót kl. „N” dokładności.
W przypadku równej ilości rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego
Konkurs Nr 30 Finał Halowych Mistrzostw Śląska Seniorów 125/130cm
I nawrót kl. „N-1” ; II nawrót kl. „C”
W przypadku równej ilości rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego

W finale Halowych Mistrzostw Śląska mają prawo startu pary, które ukończyły przynajmniej 1 półfinał.


Sprawy organizacyjne

1.Sprawdzanie dokumentów koni i zawodników : 11.12.2008 godz. 18-2000- Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
2.Plac konkursowy zgodnie z przepisami PZJ.
3.Plac konkursowy – Hala, podłoże: piasek + trociny.
4.Rozprężalnia – Hala podłoże: piasek + trociny
5.Opłaty i nagrody:
Opłata organizacyjna – 150,00 zł. od konia całe zawody lub 50 zł - 1 dzień - Opłaty organizacyjne należy wpłacać na konto: i dowód wpłaty przestać faxem wraz ze zgłoszenie ostatecznym LZJ DRAMA Zbrosławice ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice nr konta BS Tarnowskie Góry oddział Zbrosławice nr konta 90 8463 0005 2002 0022 1740 0001
Wpisowe do Mistrzostw wg załączonej tabeli – od konia – płatne w biurze zawodów
Opłata za boksy - w stajni 220,00 zł. od konia całe zawody. Opłata za boksy - w łączniku między stajniami lub boksy przy Hali 180,00 zł. od konia całe zawody lub 80 zł. za każdą rozpoczętą dobę Opłaty za stajnie należy wpłacać na konto: i dowód wpłaty przestać faxem wraz ze zgłoszenie ostatecznym „ASCOT” Usługi jeździeckie Aleksandra Kędzierska Jońca, ul. Wolności 28, 42-674 Zbrosławice nr konta PKO BP 17 1020 2368 0000 2202 0237 3843 . Koniom, za które nie została przelana na konto opłata nie gwarantujemy boksów. O miejscu w stajni decyduje kolejność wpłaty na konto.


6.Nagrody: Flot’s dla koni. Dla zawodników w zawodach regionalnych w konkursach kl. N, N-1 nagrody rzeczowe.
W Mistrzostwach Śląska medale, puchary oraz nagrody pieniężne, podział nagród wg. poniższej tabeli
1.Obowiązuje przedłożenie dokumentów koni i jeźdźców określonych w PZJ i przepisach weterynaryjnych. Konie i zawodnicy bez aktualnych licencji tj. na rok 2008 nie będą dopuszczeni do startów
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże zaistniałe w czasie transportu i trwania zawodów.
3.Miejsce dla koni będzie przygotowane od. 11.12.2008.r. od godz. 1400 należy zabrać pojemniki na pasze i wodę. Organizator zapewnia pierwszą słomę. Na terenie zawodów istnieje możliwość nabycia – słoma 1 kostka 6 zł., siano 1 kostka 10 zł.
4.Sprawy finansowe. Koszty związane z uczestnictwem w zawodach ponoszą uczestniczące ekipy
5.Noclegi we własnym zakresie na terenie Ośrodka (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja – noclegi w domkach 0-32 2337000, noclegi w Młynie 0-512172780) lub w okolicznych hotelach
6.Podłączenie przyczepy do prądu – 50 zł. dziennie
7.Dla koni wynajmujących boksy kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów w godz. od 14.00 do 16.00 oraz od 18.00 do 20.30. Dla wszystkich koni startujących w mistrzostwach trening 2 minutowy na krytej ujeżdżalni w przeddzień zawodów od godziny 16.00 według osobnej listy startowej, zgłoszenia do listy do godziny 15.00. Dla koni nie stacjonujących na terenie Ośrodka a startujących w zawodach regionalnych kryta ujeżdżalnia dostępna w przeddzień zawodów od godziny 18.00 do 20.30 pod warunkiem uregulowania opłaty w wysokości 30 zł. od konia.
8.Propozycje zatwierdzone przez Śl.Z.J w dniu ....

Warunki udziału w Halowych Mistrzostwach Śląska Amatorów
- Brak rejestracji w WZJ i OZJ
- Dla jeźdźca: Zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do startu w zawodach w zawodach konnych. W przypadku jeźdźców niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych. Minimalny wiek jeźdźca 10 lat.
- Dla konia: Zaświadczenie od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu w zawodach, aktualne szczepienia. Minimalny wiek konia 4 lata

SPRAWY WETERYNARYJNE

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
a. szczepienie podstawowe:
· pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
· drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
b. szczepienie przypominające:
· co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);
· żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
c. Przegląd weterynaryjny odbywać się będzie w trakcie trwania konkursów na życzenie lekarza zawodów lub sędziego głównego.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


konny, jezdziecki, koński
komentarz[0] | drukuj

Copyright (C) Volta 2008
koń, konie, jazda konna, jeździectwo - KONIEczny portal jeździecki

Volta nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników.

VOLTA - koń, konie, jazda konna, jeździectwo - KONIEczny portal jeździecki [Sun, 05 Dec 2021 07:46:13 +0100] 0.112 s