Volta - koń, konie, jeździectwo, jazda konna
koń, konie, jeździec, jeździectwo, jazda konna

koń, konie, jazda konna, jeździectwo, portal jeździecki, jazdy konne

szukaj:
Baileys - pasze dla koni
konie
konie
Menu głównekonie
konie
konie
Działy
konie
konie
Końskie motto: konie
konie
konie
Najczęściej czytane
konie
konie
Baileys - alimentos para cavalos
konie
konie
agrogora.swf
konie
konie
arch.voltahorse.pl
konie
konie
sas
konie
konie
asda
konie
konie
koń, konie

Artykuły > Propozycje zawodów jeździeckich > Kursy w SK Jaroszówka
konny, końskie
KS DZJ informuje, że w dniach 12-13. 02.2005 roku, na terenie Stadniny Koni Jaroszówka, odbędzie się kurs licencyjno\kwalifikacyjny oraz kurs podstawowy w dyscyplinie WKKW. Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący KS DZJ – dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska tel./fax 071/389.96.44, tel.kom. 0605/64.16.94, e-mail: kaczkowska@simplus.plWrocław 22.01.2005


Kolegium Sędziów
Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego

Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Jeździeckiego

Uprzejmie proszę o zatwierdzenie kursów podstawowego i kwalifikacyjno/licencyjnego w dyscyplinie WKKW, które mają się odbyć w terminie 12-13 lutego 2005 roku na terenie SK Jaroszówka. W załączeniu przesyłam ankiety zgłoszeniowe kursów i ich programy ramowe. Kury te organizuje KS DZJ, a wszelką pomoc zaoferował klub KJ OSK Jaroszówka. Stadnina dysponuje pomieszczeniami na część dydaktyczną oraz halą (próba ujeżdżenia oraz skoków) i krosem (próba terenowa) na część praktyczną. Istnieje także możliwość zakwaterowania i wyżywienia uczestników kursów. Dlatego też wykorzystanie terenu SK Jaroszówka wydaje się jak najbardziej zasadny. Zasady sędziowania, zadania komisarzy, przepisy ogólne oraz regulaminy dotyczące dyscypliny WKKW przedstawi P. Jerzy Woźniczko. Przepisy weterynaryjne zaprezentuje P. Paweł Golonka. Organizację zawodów WKKW oraz rolę i współpracę Osób Oficjalnych na zawodach WKKW scharakteryzuje P. Roman Krzyżanowski. Najwięcej czasu zamierzamy poświęcić części praktycznej. Przewidujemy pokaz treningu z udziałem zawodników KJ OSK Jaroszówka. Uczestnicy kursu kwalifikacyjno/licencyjnego będą samodzielnie sędziować wybrane programy, a uczestnicy kursu podstawowego nauczą się prawidłowo sekretarzować. Trening oraz zasady sędziowania próby ujeżdżenia w dyscyplinie WKKW poprowadzi P. Janusz Lawin. Zasady budowy krosu, przeszkody alternatywne, możliwości najazdu, omawiane będą podczas ćwiczeń terenowych na trasie aktualnie istniejącego, przygotowywanego do zawodów międzynarodowych, krosu na terenie SK Jaroszówka. Zagadnienia te w formie wykładu przedstawi P. Roman Krzyżanowski. Zasady budowy parkuru, przeszkody niedozwolone, przepisy obowiązujące na rozprężalni, sędziowanie próby skoków, również w formie ćwiczeń praktycznych omówi P. Roman Krzyżanowski Kurs kwalifikacyjno/licencyjnego przewidziany jest dla sędziów z listy krajowej i regionalnej oraz dla osób chcących ubiegać się o zmianę licencji. Kurs podstawowy organizujemy dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia sędziowskie (licencja III klasy) w dyscyplinie WKKW. Biorąc pod uwagę, że w tym sezonie jeździeckim na terenie SK Jaroszówka będą rozegrane Zawody Międzynarodowe i Ogólnopolskie, a na terenie SK Stragona Strzegom Zawody Międzynarodowe, będzie zwiększone zapotrzebowanie na sędziów, znających aktualne przepisy i regulaminy oraz posiadających uprawnienia do pełnionych funkcji. Wspólnie z P. Jerzym Woźniczko i P. Romanem Krzyżanowskim opracowaliśmy ramowy program kursu licencyjnego i podstawowego. Mamy nadzieję, że nasza praca, choć w niewielkim stopniu, przyczyni się do zorganizowania jednolitego systemu szkolenia, egzaminowania oraz weryfikowania sędziów. Ze względu na krótki termin do wyznaczonej daty rozpoczęcia kursów, proszę o możliwie jak najszybsze rozpatrzenie naszego wniosku i zatwierdzenia kursów.

z poważaniem

Przewodniczący KS DZJ
dr inż. Izabela Bek-Kaczkowska
Ankieta zgłoszenia kursu kwalifikacyjno/licencyjnego

Dane organizatora kursu:
1. Pełna nazwa: Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego
2. Adres organizatora: ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław,
3. Tel. 071/367-50-61, fax. 071/367-18-40, e-mail: dzj@dzjwroclaw.com.
4. Rodzaj kursu: kwalifikacyjno/licencyjny.
5. Dyscyplina: Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego.
6. Miejsce kursu: SK Jaroszówka.
7. Termin kursu: 12-13 luty 2005 roku. Początek 12.02, godz. 9:00
8. Dyrektor kursu: Izabela Bek-Kaczkowska.
9. Wykładowcy:
Przepisy ogólne PZJ: Jerzy Woźniczko
Próba ujeżdżenia: Janusz Lawin.
10. Komisarz: Jerzy Woźniczko.
11. Delegat Techniczny i Gospodarz Toru: Roman Krzyżanowski.
12. Delegat weterynaryjny: Paweł Golonka.
13. Skład komisji egzaminacyjnej: Przewodniczący: Jerzy Woźniczko, członkowie: Roman Krzyżanowski, Janusz Lawin.
14. Zgłoszenia: Izabela Bek-Kaczkowska tel./fax.071/389.96.44,tel.kom. 0605/64.16.94, e-mail: kaczkowska@simplus.pl
15. Noclegi:
Stadnina Koni Jaroszówka tel. (076) 81 78 836
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dwa Brzegi” tel. (076) 81 78 886, kom. 603 178 263
QUBUS**** Legnica odległość 21 km tel. (076) 8628041 fax (076) 8628544
QUBUS*** Złotoryja 20 km tel/fax (076) 87835597
MAX Chojnów 4 km tel (076) 8181459
Hotel ( Ośrodek szkoleniowy) Piotrowice 7 km tel (076) 8187045

Kurs zatwierdzony decyzją Kolegium Sędziów PZJ dnia: 27.01.2005
Kurs zarejestrowany pod numerem: 0206
Uwagi:
Kurs kwalifikacyjny jest dla sędziów, którzy spełnili warunki do podwyższenia licencji w WKKW (z III na II) . i praktyczna część dla sędziów z II do I (sędziowanie czworoboku). Dla pozostałych sędziów jest to kurs odnawiający licencję.


Ramowy program kursu kwalifikacyjnego/licencyjnego:


Sobota 12.02.2005 rok.

Rano (od godz. 9.00):
1. Przepisy ogólne PZJ. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 1 godzina.
2. Przepisy o sędziach PZJ. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 1 godzina.
3. Przepisy i regulaminy dyscypliny WKKW. Prowadzący Jerzy Woźniczko - 1 godzina.
4. Przepisy weterynaryjne. Prowadzący Paweł Golonka - 1 godzina.
5. Zadania komisarzy. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 2 godziny.
6. Organizacja zawodów WKKW. Współpraca Osób Oficjalnych. Prowadzący Roman Krzyżanowski – 2 godziny.
Przerwa (15.00-16.00)
7. Zasady sędziowania próby A w dyscyplinie WKKW. Skala treningowa jako podstawa sędziowania próby ujeżdżenia. Prowadzący Janusz Lawin – wykład 2-3 godziny.
8. Zajęcia praktyczne na czworoboku – przykłady i omówienie przez prowadzącego – 2 godziny

Niedziela 13.02.2005 rok

Rano (od godz. 9.00):
1. Praktyczne sędziowanie próby A w dyscyplinie WKKW. Prowadzący Janusz Lawin – 3 godziny.
2. Egzamin z praktycznego sędziowania czworoboku. Komisja – przewod. Janusz Lawin 2 godz.
3. Zasady budowy krosu, przeszkody alternatywne, możliwości najazdu. Ćwiczenia terenowe. Prowadzący Roman Krzyżanowski – 3 godziny.
4. Zasady budowy parkuru, przeszkody niedozwolone, przepisy obowiązujące na rozprężalni, sędziowanie próby skoków. Ćwiczenia terenowe. Prowadzący Roman Krzyżanowski – 2 godziny.
Przerwa (15.00-16.00)
5. Test egzaminacyjny obejmujący wszystkie próby.
Ankieta zgłoszenia kursu podstawowego

Dane organizatora kursu:
1. Pełna nazwa: Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego
2. Adres organizatora: ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław,
3. Tel. 071/367-50-61, fax. 071/367-18-40, e-mail: dzj@dzjwroclaw.com.
4. Rodzaj kursu: podstawowy.
5. Dyscyplina: Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego.
6. Miejsce kursu: SK Jaroszówka.
7. Termin kursu: 12-13 luty 2005 roku.
8. Dyrektor kursu: Izabela Bek-Kaczkowska.
9. Wykładowcy:
10. Przepisy ogólne: Jerzy Woźniczko
Próba ujeżdżenia: Janusz Lawin.
11. Komisarz: Jerzy Woźniczko.
12. Delegat Techniczny i Gospodarz Toru: Roman Krzyżanowski.
13. Delegat weterynaryjny: Paweł Golonka.
14. Skład komisji egzaminacyjnej: Przewodniczący: Jerzy Woźniczko, członkowie: Roman Krzyżanowski, Janusz Lawin.
15. Termin egzaminu: 21 luty 2005 rok, godz. 17.00.
16. Zgłoszenia: Izabela Bek-Kaczkowska tel./fax.071/389.96.44,tel.kom. 0605/64.16.94, e-mail: kaczkowska@simplus.pl
17. Noclegi:
Stadnina Koni Jaroszówka tel. (076) 81 78 836
Gospodarstwo Agroturystyczne „Dwa Brzegi” tel. (076) 81 78 886, kom. 603 178 263
QUBUS**** Legnica odległość 21 km tel. (076) 8628041 fax (076) 8628544
QUBUS*** Złotoryja 20 km tel/fax (076) 87835597
MAX Chojnów 4 km tel (076) 8181459
Hotel ( Ośrodek szkoleniowy) Piotrowice 7 km tel (076) 8187045

Kurs zatwierdzony decyzją Kolegium Sędziów PZJ dnia: 27.01.2005
Kurs zarejestrowany pod numerem: 0207

Uwagi


Ramowy program kursu podstawowego:

Sobota 12.02.2005 rok.
Rano (od godz. 9.00):
1. Przepisy ogólne dyscypliny WKKW. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 1 godzina.
2. Przepisy o sędziach PZJ. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 1 godzina.
3. Przepisy i regulaminy dyscypliny WKKW. Prowadzący Jerzy Woźniczko - 1 godzina.
4. Przepisy weterynaryjne. Prowadzący Paweł Golonka - 1 godzina.
5. Zadania komisarzy. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 2 godziny.
6. Organizacja zawodów WKKW. Współpraca Osób Oficjalnych. Prowadzący Roman Krzyżanowski – 2 godziny.
Przerwa (15.00-16.00)
7. Zasady sędziowania próby A w dyscyplinie WKKW. Skala treningowa jako podstawa sędziowania próby ujeżdżenia. Prowadzący Janusz Lawin – wykład 2-3 godziny.
8. Zajęcia praktyczne na czworoboku – przykłady i omówienie przez prowadzącego – 2 godziny

Niedziela 13.02.2005 rok

Rano (od godz. 9.00):
1. Kontynuacja przepisów i regulaminów dyscypliny WKKW. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 2 godziny.
2. Zasady sędziowania próby terenowej i próby skoków. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 3 godziny.
3. Zasady budowy krosu, przeszkody alternatywne, możliwości najazdu. Ćwiczenia terenowe. Prowadzący Roman Krzyżanowski – 3 godziny.
4. Zasady budowy parkuru, przeszkody niedozwolone, przepisy obowiązujące na rozprężalni, sędziowanie próby skoków. Ćwiczenia terenowe. Prowadzący Roman Krzyżanowski – 2 godziny.
Przerwa (15.00-16.00)
5. Ćwiczenia testowe utrwalające nabytą wiedzę dotyczącą dyscypliny WKKW. Prowadzący Jerzy Woźniczko – 2 godziny.


Ankieta dla uczestników kursu podstawowego

1. Kurs podstawowy organizujemy w celu uzyskania uprawnień sędziowskich (licencja III klasy) w dyscyplinie WKKW
2. Obowiązuje zakres wiedzy teoretycznej zgodnie z dwoma tomami „Zasady jazdy konnej”/tłumaczenie z niemieckiego oraz „Akademia jeździecka” W. Pruchniewicza.
3. Niezbędna dokumentacja:
· deklaracja sędziego (z zaznaczeniem dyscypliny)
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego sportowego PZJ wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowej (druk zaświadczenia i deklaracji na do pobrania)
· trzy fotografie 3,5x4,5,
· kopię wpłaty 20 zł na konto PZJ,
· zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Do pobrania: Deklaracja oraz zaświadczenie lekarskie
konny, jezdziecki, koński
komentarz[0] | drukuj

Copyright (C) Volta 2008
koń, konie, jazda konna, jeździectwo - KONIEczny portal jeździecki

Volta nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników.

VOLTA - koń, konie, jazda konna, jeździectwo - KONIEczny portal jeździecki 2.267 s