Volta - koń, konie, jeździectwo, jazda konna
koń, konie, jeździec, jeździectwo, jazda konna

koń, konie, jazda konna, jeździectwo, portal jeździecki, jazdy konne

szukaj:
Baileys - pasze dla koni
konie
konie
Menu głównekonie
konie
konie
Działy
konie
konie
Końskie motto: konie
konie
konie
Najczęściej czytane
konie
konie
Baileys - alimentos para cavalos
konie
konie
agrogora.swf
konie
konie
arch.voltahorse.pl
konie
konie
sas
konie
konie
asda
konie
konie
koń, konie

Artykuły > Propozycje zawodów jeździeckich > HALOWY PUCHAR POLSKI
konny, końskie
PROPOZYCJE
OGÓLNOPLSKIE OFICJALNE ZAWODY KONNE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
HALOWY PUCHAR POLSKI

5 - 7 marzec 2004r LESZNO

05.03.2004 (pi?tek) - godz. 10:00
- Konkurs nr 0 - "N" dwufazowy art.274.5.3 A*
- Konkurs nr 1 - "C" na styl runda młodych koni (6 i 7 lat) 125/130 B
- Konkurs nr 2 - "C" zwykły ( MR ) art.238.2.1 N
- Konkurs nr 3 - "C" dwufazowy dla juniorów art. 274.5.3 O
- Konkurs nr 4 - "CC1" zwykły ( DR ) art.238.2.1 P

06.03.2004 (sobota) - godz. 10:00
- Konkurs nr 0 - "N" zwykły art.238.2.1 C
- Konkurs nr 5 - "C" na styl runda młodych koni (6 i 7 lat) 125/130 D
- Konkurs nr 6 - "C" dwufazowy ( MR ) art.274.5.3 L
- Konkurs nr 7 - "C" zwykły dla juniorów art.238.2.1 P
- Konkurs nr 8 - "CC1" dwufazowy ( DR ) art.274.5.5 S
Godz.20.00
- Konkurs nr 9 - Konkurs "NIESPODZIANKA"
- Konkurs nr 10 - Konkurs "POTEGI SKOKU" art. 262.2
-
07.03.2004 (niedziela) - godz. 9:00
- Konkurs nr 0 - "N" zwykły art.238.2.1 D
- Konkurs nr 11 - o wzrastaj?cym stopniu trudno?ci z Jokerem art.269.5 G
- Konkurs nr 12 - "C" dwufazowy - finał rundy młodych koni (6 i 7 lat)art. 274.5.3 F
- Konkurs nr 13 - "C" dwufazowy - finał MR art.274.5.3 O
- Konkurs nr 14 - "C" dokładno?ci z rozgrywk? (Finał Rundy Juniorów), art.238.2.2 losowanie
- Konkurs nr 15 - "CC1/CC2" Grand Prix art. 273 (2.2) (3.3) (4.3) losowanie


W niedzielę (07.03.) każdy koń ma prawo startu 1 raz.

Zapisy do konkursów : Czwartek do godz. 19.00 -Budynek uczelni lub ze zgłoszeń ostatecznych
Pi?tek do godz. 19.00 - biuro zawodów przy hali
Sobota do godz.17.00 - biuro zawodów przy hali
Sˇ TO GODZINY OSTATECZNE

OBSADA SĘDZIOWSKA:
- Sędzia Główny: Stanisław Helak
- Sędzia PZJ Wojciech Smudziński
- Sędziowie: Barbara Helak
Justyna Olszak
Anita Chudziak
- Komisarz zawodów Ryszard Kaczyński
- Tadeusz Ludwiczak
- Delegat techniczny Krzysztof Koziarowski
- Gospodarz Toru Szymon Tarant
- Lekarz Weterynarii Wacław Ossowski
- Kierownik Zawodów Jan Sołtysiak*A,B(...)- Kolejno?ć na li?cie startowej od pierwszej litery nazwiska zawodnika.WARUNKI KONKURSU

1. Zgłoszenia wył?cznie na pi?mie; wstępne minimum 5 tygodni przed zawodami, ostateczne do 25 lutego 2004r (ważne tylko z doł?czonym dowodem wpłaty za boksy i wpisowe). Obowi?zuję druki PZJ (fax, poczta - decyduje data stempla pocztowego)

2. Sprawdzanie dokumentów - czwartek (04.03.2004r) godz. 14.00-19.00 - budynek Uczelni.
3. Parkur ziemny - piasek i trociny, rozprężalnia - piasek i trociny.
4. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ - zawodnicy i konie.
5. Wymagane aktualne badania koni i zawodników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za kradzieże, wypadki i inne szkody mog?ce wynikn?ć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
7. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
8. Liczba boksów ograniczona - decyduje kolejno?ć zgłoszeń. Organizator zapewnia pierwsz? ?ciółkę. Na terenie zawodów istnieje możliwo?ć nabycia:
słoma - 1kostka 4zł, siano - 1kostka 6 zł, trociny odpylone-balot 30 zł
9. Opłaty za boksy w terminie do 23 lutego 2004r (potwierdzenie wpłaty faxem lub data wpływu na rachunek bankowy)
- za boksy (od czwartku godz. 12:00 na całe zawody, (bez zwrotu za zamówione, a niewykorzystane boksy), boksy będ? przydzielane zgodnie z datami wpływu opłat na rachunek organizatora:
- 250 zł - 12m2
- 200 zł - 9m2
- 180 zł - oddalone 4 km od miejsca zawodów) dla pozostałych według kolejno?ci zgłoszeń
- za stanowiska - 75 zł ( " - " ) można przywie?ć konia wcze?niej lub zostać dłużej - 25 zł za dzień
- wpisowe - 100 zł, od każdego konia zgłoszonego na druku ostatecznym
10. Przył?czenie koniowozu do pr?du - 50zł za okres zawodów. Na zgłoszeniu proszę zaznaczyć, że będziecie Państwo korzystać z przył?cza pr?du.(Podział strefy parkowania z pr?dem i bez pr?du).
11. Opłaty startowe:
- 1% OD PULI NAGRÓD w konkursach 1-15
- 20 zł w konkursach "0"
- 10 zł od konia - badania antydopingowe
12. Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na pi?mie z doł?czeniem kaucji w wysoko?ci 300 zł
Listy do konkursów - gotowe na 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu
13. Każda zmiana na li?cie startowej po jej wydrukowaniu - opłata 20 zł (nie dotyczy skre?leń z listy)
KONTO:
JeĽdziecki Klub Sportowy Przybyszewo
przy Wyższej Szkole Marketingu i Zarz?dzania w Lesznie
ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno
BZ WBK S.A. o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389
z dopiskiem: ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE
UWAGA!
Brak dokonania wpłaty za boksy i stanowiska w ww. terminie powoduje nie przyjęcie koni lub opłatę podwyższon? o 100%.
14. Zakwaterowanie we własnym zakresie. Podajemy numery telefonów hoteli:
- PAŁAC PRZYBYSZEWO*** tel/fax 0/65 526 99 50/51 (pok. 1os. 140zł, 2os. 200zł)*
- HOTEL "ACH TO TU"*** tel/fax 0/65 526 99 40/41 (pok. 1os. 120zł, 2os. 170zł, 3os. 220zł)*

*- nasze hotele - oferujemy nocleg wraz ze ?niadaniem, ceny ustalone z rabatem dla uczestników zawodów
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Wyższa Szkoła Marketingu i Zarz?dzania w Lesznie, ul. Ostroroga9a, 64-100 Leszno
Fax 0/65 526 99 30, 526 32 20, 526 31 77 lub emeil: marlena.jozefczak@wp.pl

UWAGA! Zakaz przywożenia psów!
ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ WYŁˇCZNIE NA DRUKACH PZJ
- WYPEŁNIONE CZYTELNIE
Propozycje zatwierdzone przez Pana Krzysztofa Koziarowskiego w dniu 15 stycznia 2004r
konny, jezdziecki, koński
komentarz[0] | drukuj

Copyright (C) Volta 2008
koń, konie, jazda konna, jeździectwo - KONIEczny portal jeździecki

Volta nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników.

VOLTA - koń, konie, jazda konna, jeździectwo - KONIEczny portal jeździecki 2.562 s